Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

2017. aasta vastuvõtt esimestesse klassidesse  

 

Kõigile Eesti    rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele  lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Esimesse klassi läheb laps, kes on saanud 1.oktoobriks seitsmeaastaseks.

Lapsevanemal tuleb Tallinna Haridusametile esitada taotlus lapsele elukohajärgse kooli määramiseks

Taotluse saab esitada 1.-15. märtsini 2017.

Taotluse võib esitada:

1) eKooli kaudu  (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)

2) paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III  korrus) E: 08.15-18.00 T-N: 08.15-17.00 R: 08.15-16.00

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras  õpilase    elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis,  võimaluse korral arvestatakse ka vanemate    soove.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri  2011    määrus nr 132 "Elukohajärgse  kooli    määramise tingimused ja kord".

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei  asu õppima Tallinna    munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna    Haridusametit. Seda saab  teha haridusameti kodulehe või allolevate kontaktide kaudu. Teate  vorm.

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse,  mis    kompleteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

I klasside     komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2017. Täpsem info kooli kodulehtedel. Mitteelukohajärgse vastuvõtuga  koolid on: Tallinna Inglise Kolledþ, Tallinna Juudi Kool, Tallinna    Prantsuse  Lütseum, Tallinna reaalkool, Tallinna Tõnismäe  Reaalkool ja Vanalinna  Hariduskolleegium. Kooli  vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks klass  Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna saksa    Gümnaasiumis ja  Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis.

Tallinna laste nõustamiskomisjoni otsuse    alusel saab asuda õppima  erivajadustega lastele mõeldud koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool,  Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi  Põhikool  ja Õismäe Kool.
    Kõikide Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh. kodulehtede aadressid) leiate haridusameti kodulehelt:    Koolide  kontaktid.

Olulised tähtajad kooli  astumisel 2017. aastal

  • 1.-5.  märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või  kirjalikult Tallinna Haridusametis
  • hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet  lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu, e-posti  aadressil või paberil , postiga lapse  rahvastikuregistrijärgsele aadressile
  • hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal  koolikoht kinnitada või sellest loobuda. Kui saite teate eKooli kaudu, saab seda teha eKoolis, või paberil. Kooli on vajalik teavitada.   Kinnitamata kohad jäävad vabaks
  • peale 11. juunit võivad koolid õpilasi vabadele kohtadele võtta kooli vastuvõtukorra alusel
  • ülelinnalise vastuvõtuga kooldes ja klassides toimub vastuvõtt enne 1.märtsi.Teave vastuvõtu korraldamisest avaldatakse koolide kodulehtedel

6-aastased kooli    astuvad lapsed:

Vanema soovil võib kooli minna ka 6-aastane laps. Se juhul esitab vanem koos taotlusega lasteaia hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Kui laps lasteaias ei käi,tulebavaldus koolivalmiduse hinnangu saamiseks esitada Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjonile

Juhul,kui laps on Eesti rahvastikuregistri jägi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli,on lapsevanemal kohustus sellest teavitade Tallinna Haridusametit

Teavitada saab kas hatidusameti kodulehe( rubriik:Kool>Õppima asumine>Esimene klass) või järgmiste kontaktide kaudu:

Viivi Lokk, juhtivspetsialist, tel. 6404549, viivi.lokk [ät] tallinnlv.ee

Urmas Sadam, vanemspetsialist, tel. 6404980, urmas.sadam@tallinnlv

Piret  Rõõmussaar, vanempetsialist, tel. 6404596, piret.roomussaar [ät] tallinnlv.ee

Milena Pogodajeva, peaspetsialist (erikoolid), tel.6404657

Natalja  Lapikova, vanemspetsialist, tel. 6404521natalja.lapikova [ät] tallinnlv.ee

      

   
Lehekülge haldab:    

   direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee